,ανδρεας

Λιτό και περιεκτικό, σαν αυτοβιογραφία μερίδας του λαού μας την σημερινή εποχή!

Μπράβο Παύλε, έπιασες τον παλμό και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας μας!

Ανδρέας Παμφύλου (Αναγνώστης)