Παύλος Ανδριάς: Το βιβλίο είναι το μόνο “πνευματικό αγαθό” που δεν μπαίνει στη ζυγαριά του συμβιβασμού