Παύλος Ανδριάς, ο συγγραφέας του πάθους και των κοινωνικών τριγμών…