Κραυγές στην παγωμένη λίμνη, Παύλος Ανδριάς, μια ιστορία αγάπης, ένα μάθημα ζωής…